• Aktualna zajętość
  • Plavci
    0/152basen
  • Sauna
    0/46sauny

Szkoła pływania Žabáček (Żabka) Šumperk

Szkoła pływania w Šumperku ma wieloletnią tradycję, sięgającą aż do 1994 roku, kiedy po raz pierwszy rozpoczęto nauczanie dzieci. Od 2007 roku szkoła prowadzona jest przez spółkę Šumperské sportovní areály s.r.o. Aktualnie, po remoncie ośrodka sportowego, wznawia od września 2020 roku swoją działalność.

Szkoła pływania oferuje lekcje pływania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich. Nauka odbywa się w godzinach przedpołudniowych w dużym (25 m) i małym basenie pod nadzorem wykwalifikowanych trenerów pływania z wykorzystaniem akcesorii basenowych.

Żabka jest każdy z naszych uczniów

Žabáček (Žabka)

Žabáček (Žabka)

Żabka jest każdy z naszych uczniów

Żabka jest każdy z naszych uczniów

Podstawy i cele nauki

Podstawą nauki w szkole pływania są ćwiczenia grupowe z podejściem indywidualnym. Dzieci zapoznają się ze środowiskiem wodnym, uczą się bezpiecznego poruszania się w wodzie i pozytywnego stosunku do wody, poznawania jej poprzez zabawy i nabywania umiejętności poruszania się w środowisku wodnym (np. zanurzanie się).

Celem nauki jest dogłębne zapoznanie dzieci z wodą naturalnym sposobem, dostosowanym do ich wieku (zanurzanie głowy, oddychanie, wydechy do wody, orientacja pod wodą, skoki do wody...), rozwijanie umiejętności pływackich, wytrwałości pływackiej i tym samym zabawnym zposobem uzyskanie pozytywnych i trwalszych relacji ze środowiskiem wodnym. Na zapoznawanie się z wodą nawiązuje nauka podstawowych zdolności pływackich, np. wydechy do wody w kilku pozycjach, oddychanie, orientacja pod wodą, skoki do wody itp. Lekcje kontynuowane są nauką stylu pływackiego w taki sposób, że dzieci najpierw poznają sposoby poruszania nogami, potem ramionami. Następnie dochodzi do łączenia poszczególnych części i formacji stylu pływackiego.


Pohyb při plavání má obrovský fyziologický účinek. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát a podněcuje vnitřní orgány k intenzivní činnosti. Současně ovlivňuje termoregulační, srdečně cévní a dýchací systém, podstatně zvyšuje metabolismus a vede k otužování. Plavání je vhodnou formou pohybové dovednosti v každém věku.


Żadna żabka nie może pozwolić na pomoc!

Ogrzewalnia Carreta-spa

Ogrzewalnia Carreta-spa

Akcesoria pływackie najwyższej jakości

Z akcesoriami firmy DENA, z pływania najlepsza ocena!

Akcesoria pływackie

Akcesoria pływackie stanowią bardzo istotną części nauki. W zasadniczy sposób ułatwiają proces nauki dziecka w basenie. Pomagają pokonywać bariery psychologiczne i budować poczucie bezpieczeństwa. Akcesoria zapobiegają strachowi z wody i głębokości i ułatwiają ćwiczenie podstawowych pozycji. Pomagają utrzymywać prawidłową pozycję ciała i pomagają w sprawnym wykonaniu ćwiczenia. Dzięki akcesoriom jak ślizgawka, piłki, balony, nauka staje się niezwykle zabawna i atrakcyjna.

Akcesoria pływackie są starannie dobierane - wykorzystywane są produkty czeskiego producenta DENA. Kładziemy nacisk też na właściwe przechowywanie, dezynfekcję i suszenie. Podczas projektowania nowego Aquacentrum poświęcono szczególną uwagę tym aspektom.

Kurs dla najmniejszych Žabáček (Żabka)

Lekcje odbywają się w AQUACENTRUM Šumperk w małym basenie treningowym, następnie też w 25m basenie. Przeznaczone są dla dzieci od 4 do 6 lat.

Pływamy od września do grudnia (pierwsza połowa roku) i od stycznia do czerwca (druga połowa roku), zawsze w poniedziałek lub środę, od godziny 15.00 do 16.00 lub od godziny 16.00 do 17.00, 1x tygodniowo. Grupy dziecięce dzielimy na 10-osobowe drużyny według wieku. Każda drużyna pływa pod nadzorem doświadczonego instruktora pływania.

Nauka koncentruje się zwłaszcza na naturalne poruszanie się dzieci w środowisku wodnym, prowadzona jest w formie gier i zabaw. Celem jest pogłębianie pozytywnych relacji ze środowiskiem wodnym.

Do zapoznawania się z wodą nawiązuje nauka podstawowych umiejętności pływackich, np. wydechy do wody w kilku pozycjach, oddychanie, orientacja i poruszanie się pod wodą i na powierzchni, skoki i wpadanie do wody. To wszystko z wykorzystaniem akcesorii pływackich.

PO ZAKOŃCZENIU KURSU KAŻDA ŻABKA OTRZYMA MOKRE ŚWIADECTWO.

Cena kursu:
od września do grudnia (pierwsza połowa roku) 10 - 12 lekcji: 1.800,- CZK,  kurs w tej chwili zajęty
Od stycznia do czerwca (druga połowa roku) 10 - 12 lekcji: 1.800,- CZK
Pływamy przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii szkolnych i świąt narodowych.
Zgłoszenie można znaleźć poniżej, klikając na link do pobrania, od połowy sierpnia 2020 roku.

Do pobrania

  Zgłoszenie na kurs pływania Žabáček (Żabka) PDF XLS WORD